Om oss

Vem vi är

ByggJobs - plattformen grundades år 2018 av skandinaviska EHRAB gruppen som sysslar med rekrytering och arbetskraftsförmedling. Vår plattform utgör en virtuell marknad för personer som söker jobb och arbetsgivare i bygg-, anläggnings- och installationsbranschen i Europa. Vår målsättning är att för företag från hela Europa säkerställa en tillförlitlig tillgång till hög- och medelkvalificerad arbetskraft.

Vår mission

Under de senaste decennierna har den europeiska byggbranschen utvecklats lavinartat men samtidigt upplever den svårigheter med att hitta kvalificerad arbetskraft. Många företag söker personal utomlands för att kompensera sin arbetskraftsbrist. Med anledning av det stora behovet har många utländska arbetsgivare börjat leta efter personal i Östeuropa och öppnat upp sig för de skandinaviska länderna. Den otillräckligt reglerade marknaden skapade möjligheter för utnyttjande av luckor i europeiska skatteföreskrifterna såsom föreskrifter om gränsöverskridande anställning vilket påverkade arbetsmarknaden inom byggbranschen och ledde till lönedumping, bristande tillsyn och utnyttjande av arbetstagare. Som ett svar på dessa problem skapade EHRAB gruppen ByggJobs - appen där en särskild betoning läggs på hållbar utveckling och samhällsansvar. Syftet med ByggJobs - appen är att tillhandahålla en plattform där arbetstagare och arbetsgivare kan kommunicera med varandra på ett professionellt sätt med iakttagande av regler för ett samarbete på partnerskapsbasis. Vår långsiktiga målsättning är att eliminera lönedumpingen inom byggbranschen genom att tillhandahålla en virtuell arbetsmarknad som grundas på transparens, omtanke och riktigt tillsyn.