About us

Keitä olemme

ByggJobs -alustan perusti vuonna 2018 pohjoismainen EHRAB Group, jonka toimialana on  rekrytointi ja työvoimanvälitys. Käyttöalustamme on virtuaalinen markkinapaikka työnhakijoille ja työnantajille talonrakennusalalla, maa- ja vesirakentamisessa sekä asennusteollisuudessa Euroopassa. Tavoitteenamme on tarjota yrityksille kaikkialta Euroopasta luotettava pääsy keskiasteen ja korkeakoulutettujen työntekijöiden tarjontaan.

Tehtävämme

Viimeisten vuosikymmenten aikana Euroopan rakennusteollisuus on kukoistanut, mutta samalla se on kokenut vaikeuksia ammattitaitoisen työvoiman löytämisessä. Monet yritykset etsivät työntekijöitä ulkomailta täyttämään henkilöstöpulaa. Suuren työvoiman tarpeen  vuoksi monet ulkomaiset urakoitsijat ovat alkaneet etsiä työntekijöitä Itä -Euroopasta ja avanneet heille Skandinavian maat. Riittämättömästi säännellyt markkinat ovat mahdollistaneet eurooppalaisen verolainsäädännön porsaanreikien hyödyntämisen kuten rajat ylittävää työllistämistä koskevien. Tämä on vaikuttanut rakennusalan työmarkkinoihin ja johtanut sosiaalietujen polkemiseen, valvonnan puutteeseen ja siten työvoiman hyväksikäyttöön. Vastauksena näihin ongelmiin EHRAB -ryhmä kehitti ByggJobs -sovelluksen, jossa korostetaan erityisesti kestävää kehitystä ja sosiaalista vastuullisuutta. ByggJobs -sovelluksen tarkoitus on tarjota käyttöalusta, jonka kautta työntekijät ja työnantajat voivat kommunikoida keskenään ammattimaisesti säilyttäen kumppanuusyhteistyön periaatteet. Pitkän aikavälin tavoitteemme on poistaa sosiaalinen polkumyynti rakennusalalla tarjoamalla virtuaaliset työmarkkinat, jotka perustuvat avoimuuteen, huolenpitoon ja asianmukaiseen valvontaan.