About us

Kes me oleme

ByggJobs platvormi asutas 2018. aastal Skandinaavia grupp EHRAB, kes tegeleb töötajate värbamise ja selle protsessi vahendamisega. Meie platvorm on virtuaalne turg tööotsijatele ja tööandjatele Euroopa ehituse, tsiviilehituse ja paigaldusteenuste valdkonnas. Meie eesmärk on pakkuda kogu Euroopa ettevõtetele usaldusväärset juurdepääsu keskmiste ja kõrgete kvalifikatsioonidega töötajatele.

Meie missioon

Euroopa ehitustööstus on viimastel aastakümnetel tugevalt kasvanud, kuid samal ajal on tekkinud probleemid oskustööjõu leidmisega. Paljud ettevõtted otsivad töötajate puudumise lahendamiseks tööjõudu välismaalt. Suure nõudluse tõttu on paljud välismaised töövõtjad hakanud otsima töötajaid Ida-Euroopast ja on avatud Skandinaavia riikidele. Ebapiisavalt reguleeritud turg andis võimaluse kasutada ära lünki Euroopa maksuseadustes, sh piiriülest värbamist puudutavates sätetes, mis mõjutas ehitussektori tööturgu, mille tulemusena leidis aset sotsiaalne dumping, järelevalve puudumine ja selle tagajärjena töötajate ärakasutamine. Vastuseks nendele probleemidele on EHRAB Grupp välja töötanud rakenduse ByggJobs, mis rõhutab eelkõige jätkusuutlikkust ja sotsiaalset vastutust. ByggJobs rakenduse eesmärgiks on pakkuda platvormi, mille kaudu töötajad ja tööandjad saavad suhelda omavahel professionaalselt, järgides partnerlike töösuhete reegleid. Meie pikaajaline eesmärk on sotsiaalse dumpingu kaotamine ehitussektoris, tagades virtuaalse tööturu, mis põhineb läbipaistvusel, hoolivusel ja nõuetekohasel järelevalvel.