About us

Kto sme?

Platformu ByggJobs založila v roku 2018 škandinávska skupina Grupa EHRAB zaoberajúca sa náborom a sprostredkovaním v procese zamestnávania. Naša platforma je virtuálnym trhom pre osoby hľadajúce prácu a zamestnávateľa v stavebnom sektore, pozemnom a inštalačnom inžinierstve v Európe. Našim cieľom je podnikom z celej Európy zabezpečiť spoľahlivý prístupu ku stredné a vysoko kvalifikovaným pracovníkom.

Naša misia

Počas posledných desiatich rokov európske stavebné odvetvie prežíva rozkvet, ale zároveň pociťuje aj ťažkosti s nájdením kvalifikovanej pracovnej sily. Mnoho firiem hľadá pracovníkov v zahraničí, aby mohli doplniť chýbajúce domáce kádre. Zohľadňujeme veľkú potrebu so strany mnohých zahraničných partnerov, ktorí začali hľadať pracovníkov vo východnej Európe a otvorili sa aj na škandinávske krajiny. Nedostatočne regulovaný trh dával možnosť využitia medzier v európskych daňových prepisoch ako aj predpisy o cezhraničnom zamestnaní, vo výsledku ovplyvnili pracovný trh v stavebnom sektore a to viedlo k sociálnemu dampingu, nedostatku dozoru, čoho dôsledkom bolo vykorisťovanie pracovníkov. V odpovedi na tieto problémy skupina Grupa EHRAB vytvorila aplikáciu ByggJobs, v ktorej zvláštny dôraz bol položený na udržateľný rozvoj a spoločenskú zodpovednosť. Cieľom aplikácie ByggJobs je vytvorenie platformy, prostredníctvom ktorej môžu pracovníci aj zamestnávatelia komunikovať medzi sebou profesionálnym spôsobom s pri dodržaní pravidiel partnerskej spolupráce. Naším dlhodobým cieľom je eliminácia sociálneho dumpingu v stavebnom sektore, formou zaistená virtuálneho pracovného trhu, ktorý je založený na transparentnosti, starostlivosti a zodpovedajúcemu tomu dozoru.