Hvordan fungerer dette?

Lag et jobbtilbud

Nederst på skjermen ser du navigasjonsikoner. Velg ikonet som heter Jobbtilbud som vil flytte deg til siden “Mine jobbtilbud”. Øverst til høyre finner du en gul knapp „Legg til et jobbtilbud”. Klikk knappen for å legge til et jobbtilbud. Appen gjør det mulig å oppgi forskjellige detaljerte opplysninger vedrørende jobbtilbudet som stillingsnavn, type ansettelse eller nøyaktig periode for utføring av arbeid. Etter redigering gå ned og klikk knappen „Lagre og Publiser” for å publisere annonsen.

Se kandidater

Nederst på skjermen ser du navigasjonsikoner. Velg ikonet som heter Jobbtilbud som vil flytte deg til siden “Mine jobbtilbud”. Blant navigasjonsalternativer øverst på siden finnes det alternativet som heter „Valg”. Velg dette for å se oversikt over publiserte jobbtilbud. Det finnes en grønn knapp „Kandidater” under hvert tilbud. Klikk knappen under stillingen du er interessert i for å se alle kandidatprofiler.